top of page

Projekt GOSTUS se ukvarja z ustvarjanjem in izboljšanjem nepozabnih izkušenj. Gostoljubnost je umetnost predvidevanja potreb in je temeljna sestavina za vsako uspešno podjetje.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

22. 4. 2023

6. Tortno tekmovanje: 

KDO IMA NAJBOLJŠO TORTO 

FESTIVAL TORT

Poglej Blog 

KUHARSKE DELAVNICE

1. 4. 2023 - ČOKOLADNI SVET

 • Facebook Social Icon
About

O projektu/ o operaciji

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Imate ideje, sanje in vizijo vaše organizacije ali podjetja?

Veste kje želite biti, vendar niste prepričani kako priti tja?

Se želite izpopolniti na svojem osebnem področju?

V letu 2016 je bila stopnja tveganja revščine v savinjski statistični regiji najvišja med
vsemi statističnimi regiji v Sloveniji in sicer je znašala skoraj 17 % (vir: stat.si).
Podatki za posamezne občine v Spodnji Savinjski dolini pa so pokazali, da je glede
na slovensko povprečje nekoliko večja registrirana brezposelnost žensk. Tako je na
primer stopnja registrirane brezposelnosti med ženskami v Občini Polzela leta 2016
znašala 14,2 % (vir: Dolgoročna razvojna strategija Občine Polzela 2014-2018).


Statistični podatki o turističnih zmogljivostih na območju Spodnje Savinjske doline
niso dostopni, a na podlagi podatkov za celotno Savinjsko statistično regijo lahko
sklepamo, da je teh glede na naraščanje povpraševanja malo, saj regija razpolaga le
s štirinajst tisočimi ležišči, samo leta 2015 pa je bilo ustvarjenih 1,4 milijona turističnih
prenočitev. Za primerjavo: Občina Piran, ki razpolaga z največ turističnimi ležišči v
državi jih ima dvanajst tisoč.

Zaradi potreb po večji zaposlenosti žensk, ranljivih skupin in povečanju turističnih
kapacitet na območju Spodnje Savinjske doline smo partnerji FERCAR, s.p.,
LESMAT d.o.o, Društvo DVOREC in UPI Ljudska univerza Žalec pristopili k projektu
»Gostoljubnost za uspeh«, ki nudi znanja in veščine s področja gostoljubnosti, ki so
osnova za delo v turizmu, gostinstvu oziroma za realizacijo podjetniške ideje s tega
področja.


Oktobra 2017 so se partnerji projekta prijavili na javni poziv za izbor operacij za
uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS SSD iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj (ESRR), v naseljih Braslovče, Griže/Migojnice, Petrovče,
Polzela, Prebold, Šempeter. Tabor, Vransko in Žalec v letih 2017 - 2018. Januarja
2018 so nas ustno obvestili iz LAS SSD, da je bila naša operacija izbrana. Februarja
2018 je LAS SSD oddal našo vlogo za sofinanciranje Republike Slovenije in
Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni na Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo. Marca smo začeli izvajati prve delavnice v okviru operacije.
Avgusta 2018 je omenjeno ministrstvo vlogo potrdilo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru operacij za uresničevanje ciljev
Strategije lokalnega razvoja na območju LAS SSD za obdobje 2014–2020. Več o
programu, si lahko preberete na www.eu-skladi.si

 • Facebook Social Icon
 • Google+ Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Pinterest Social Icon

Cilji operacije v skladu s Strategijo lokalnega razvoja 2014 – 2020 LAS Spodnje
Savinjske Doline so usposabljanje in izobraževanje za večjo podjetno podjetnikov,
kmetovalcev in drugih, ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo. 

 

Vrednost projekta je 55.885,90 EUR z DDV. Višina sofinancerskih sredstev iz pogodbe o sofinanciranju je 80% upravičenih stroškov oz. 42.614,06 EUR.

Namen operacije »Gostoljubnost za uspeh« je spodbujanje ustvarjanj novih delovnihmest, razvoj podjetništva ter družbene povezanosti in socialne vključenosti. Zoperacijo bomo izobraževali in usposabljali brezposelne ženske, mlade in ostalebrezposelne, ki se želijo preizkusiti v podjetništvu, v novih zaposlitvah ali na nek druginačin vključiti v družbo.

DELAVNICA MENEDŽMENTA

 • Temelji menedžmenta: vizija, cilji in funkcije. Načrt, organizacija in nadzor.

 • Nematerialna in materialna sredstva: čas in denar, prostor, inovacije in trg.

DELAVNICA PODJETNIŠTVA

 • Poslovna ideja, pot v samostojnost, razvoj podjetniške ideje, trg in kupci, pravni in finančni vidik, umetnost trženja in prodaje - komunikacijske poti in poslovno okolje. 

JEZIKI

 • V juliju in avgustu bomo organizirali dvotedenski tečaj španščine z naravnimi govorci, ki bo potekal na Polzeli. 8. oktobra se bosta na Ljudski Univerzi Žalec UPI začela 30 urni začetni tečaj nemščine in 30 urni nadaljevalni tečaj angleščine.

DELAVNICA O ORGANIZACIJI DOGODKOV

 • Naučili se bomo kako načrtovati časovnico dogodka, razdeliti naloge pred, med in po izvedbi dogodka, kako upravljati s proračunom, izdelati primeren jedilnik in ustrezno pripraviti prostor (dekoracija, pogrinjki.

DELAVNICA GOSTOLJUBNOSTI

GLEJ URNIK

 • Vodenje, sposobnost za načrtovanje in organizacijo, medsebojni odnosi.

 • Osebne značilnosti: uslužnost, uvidevnost, pristonost, iskrenost, kreativa pri organizaciji.

DELAVNICA KOMUNIKACIJE

 • Neverbalna komunikacija: pristop, retorika in mimika, bonton, osebno urejanje.

 • Osebno - družabno življenje, ali sploh znamo pravilno komunicirati?

PRAKTIČNI DEL

 • Praksa v tujini: Španija (Valencija), Anglija (Manchester) in Avstrija (Dunaj).

 • Izlet v Avstriji (bildungszentrum Hohewand) in v Sloveniji - Turistične kmetije.

SVETOVANJE

 • Ves čas v teku operacije po dogovoru nudimo individualno svetovanje posameznikom, ki želijo odpreti podjetje ali začeti pot kot samostojni podjetnik ali kmetovalcem, ki želijo začeti dopolnilno dejavnost na kmetiji ali iskalcem zaposlitve  oz. zaposlenim, ki želijo postati boljši uslužbenci pri doseganju njihovih kariernih ciljev.

 • Facebook Social Icon
Speakers

Predavatelji

Schedule

KOLEDAR

 • Facebook Social Icon

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

informacijE in prijava

TEKMOVANJE KDO IMA NAJBOLJŠO TORTO

PRIJAVNINA 5€

Polzela - DVOREC Novi Klošter

Delavnice se bodo izvajale na štirih lokacijah; Polzela, Žalec, Braslovče in Vransko

  

Polzela - Grad Komenda - EKO muzej

Grajski trg 1, 3313 Polzela, Slovenia

Žalec - Medobčinska knjižnica Žalec

Aškerčeva ulica 9a, 3310 Žalec, Slovenia

Žalec - UPI - Ljudska Univerza Žalec

Ulica Ivanke Uranjek 6, 3310 Žalec, Slovenia

Braslovče - Dom kulture Braslovče

Braslovče 2, 3314 Braslovče, Slovenia

Vransko - Občinska knjižnica Vransko

Hvala, sporočilo je bilo poslano!

Vransko 130c, 3305 Vransko, Slovenia

 • Facebook Social Icon
Info
kontakt in organizacija

Hvala, sporočilo je bilo poslano!

KONTAKT
FERCAR, Carmen Maria Fernandez s.p.
Pot na Vimperk 13 
3313 Polzela
Tel: 040 175 403
Email:
gostus2018@gmail.com
drustvo.dvorec@gmail.com

© 2018 GOSTUS. All rights reserved.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

bottom of page