top of page

Financiranje operacije

2018

Finančni viri

Sofinanciranje s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (EUR) - 160359 PN9.5-CLLD izvajanje -V-EU

Sofinanciranje s sredstvi džavnega proračuna za kohezijsko politiko (EUR) - 160360 PN9.5 - CLLD izvajanje -V-Slovenska udeležba

Lastni viri upravičenca (EUR)

SKUPAJ (EUR)

 

 

34.091,25

8.522,81

13.271,84

_________________

55.885,90

bottom of page