top of page
Search

GOSTOLJUBNOST

Updated: Oct 26, 2018

Konec maja smo na Ljudski univerzi UPI Žalec organizirali delavnico o gostoljubnosti

v turizmu, ki jo je vodila priznana poslovna svetovalka in predavateljica s področja

turizma, gostinstva, vodenja in človeških virov mag. Mirjana Ivanuša Bezjak.

Predstavila nam je nekaj statističnih podatkov o doprinosu turizma v slovenskem

gospodarstvu, nekaj osnovnih pojmov o tej gospodarski panogi in spregovorila o

pomenu gostoljubnosti ter o tem, da so za njo odgovorni vsi deležniki na nekem

območju, kamor pride gost.

Skupaj s predavateljico smo iskali rešitve za izboljšanje gostoljubnosti v Žalcu.


9 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page