top of page
Search

NA DOMAČIJI PATERNOSTER


Daleč stran od množic in avtoceste v objemu zasavskih gozdov smo obiskali

domačijo Paternoster v vasici Tenetiše pri Litiji.

Vodilna gospodarska panoga v vasi je živinoreja, a iznajdljiva družina Paternoster se

je pred leti odločila, da svojo domačijo usmerijo tudi v turizem. Prostorne parcele so

tako izkoristili za postavitev avtokampa, kjer svojim gostom nudijo vse potrebne

električne priključke in urejene toaletne prostore. V ponudbi domačije je tudi prostor

za šolo v naravi, piknike in zaključene skupine.

Glavna panoga na domačiji je pridelava in predelava mleka, tako je tudi srce kmetije

sodobno opremljena sirarna, kamor družina Paternoster rada povabi svoje goste. Z

zanimanjem smo si ogledali proces pridelave skute, sira in drugih mlečnih izdelkov

ter pri tem tudi sami sodelovali.

V nadaljevanju našega obiska smo si ogledali še čebelnjak. Na domačiji Paternoster

ponujajo veliko različnih vrst meda in drugih čebeljih pridelkov. Pritegnilo nas je, da

jih tržijo na zelo domiseln način in sicer tako, da osveščajo o blagodejnih učinkih

apiterapije (ohranjanje in krepitev zdravja s pomočjo čebeljih pridelkov).

Kot je poudaril lastnik kmetije gospod Ignac Paternoster sodobnemu gostu ne

zadostujejo samo hrana, pijača in narava. Vsak si rad ogleda tudi kakšno kulturno

znamenitost. Ponudbo hrane in pijače, mirnih doživetij v naravi tako zanimivo

dopolnjuje stalna razstava starega kmetijskega orodja in sodobne kmetijske mehanizacije.


10 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page